25 NĂM - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI TRẦN

25 NĂM - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI TRẦN

THẾ GIỚI TRẦN

THẾ GIỚI TRẦN

1/4 THẾ KỶ - TRỌN CHỮ TÍN - VẸN NIỀM TIN

1/4 THẾ KỶ - TRỌN CHỮ TÍN - VẸN NIỀM TIN
Cao Ốc PTT (CVPM.QT)

Cao Ốc PTT (CVPM.QT)

Thời gian thi công: < 2005
Khối lượng thi công:  .... m²   
Xem thêm
Cao Ốc NinoMaxx

Cao Ốc NinoMaxx

Thời gian thi công: < 2007
Khối lượng thi công:  2.000 m²   
Xem thêm
Ngân hàng VP

Ngân hàng VP

Thời gian thi công: < 2007
Khối lượng thi công:  .... m²     
Xem thêm
Cao ốc The World Center

Cao ốc The World Center

Thời gian thi công: 03/2008
Khối lượng thi công:  4.000m²  
Xem thêm
Cao ốc Khang Thông

Cao ốc Khang Thông

Thời gian thi công: 2006
Khối lượng thi công:  3.000m²     
Xem thêm
Cao ốc Hồng Ngọc

Cao ốc Hồng Ngọc

Thời gian thi công: 01/2009
Khối lượng thi công4.500 m²     
Xem thêm
HBT Tower

HBT Tower

Thời gian thi công: 08/2009
Khối lượng thi công:  2.500 m²      
Xem thêm
Cao Ốc Đại An

Cao Ốc Đại An

Thời gian thi công: 07/2009
Khối lượng thi công:  2.000 m²  

Xem thêm
Cao ốc Quốc Cường - BIDV

Cao ốc Quốc Cường - BIDV

Thời gian thi công: 2007
Khối lượng thi công: 6.500 
Xem thêm
Cao Ốc Alpha

Cao Ốc Alpha

Thời gian thi công: 01/2008
Khối lượng thi công: 1.500 m²
Xem thêm
Cao ốc Mê Linh Point

Cao ốc Mê Linh Point

Thời gian thi công: < 2005
Khối lượng thi công: 12.000 m²
Xem thêm
Biệt Thự

Biệt Thự

Thời gian thi công: > 2005
Khối lượng thi công: 800 m²
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐÔNG ĐÔ

212 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM - Điện thoại: (028) 3865 9791 / 3863 4095 - Fax: (028) 3862 2891 - Email:dd@dongdoco.com