27 NĂM - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI TRẦN

27 NĂM - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI TRẦN

THẾ GIỚI TRẦN

THẾ GIỚI TRẦN

HƠN 1/4 THẾ KỶ - TRỌN CHỮ TÍN - VẸN NIỀM TIN

HƠN 1/4 THẾ KỶ - TRỌN CHỮ TÍN - VẸN NIỀM TIN

Nhà máy Omron

Thời gian thi công:  /2008
Khối lượng thi công: 10.000 m²

Dự án khác

Nhà Máy Dược SaviPharm

Nhà Máy Dược SaviPharm

Thời gian thi công: < 2007
Khối lượng thi công: ... m²
Xem thêm
Nhà Máy Rinnai

Nhà Máy Rinnai

Thời gian thi công: < 2007
Khối lượng thi công: ... m²
Xem thêm
Nhà Máy Varivas

Nhà Máy Varivas

Thời gian thi công: < 2005
Khối lượng thi công: ... m²
Xem thêm
Nhà Máy HyunDai

Nhà Máy HyunDai

Thời gian thi công:  < 2005
Khối lượng thi công: 8.000 


Xem thêm
Nhà Máy Denshi Maruwa

Nhà Máy Denshi Maruwa

Thời gian thi công:  < 2007
Khối lượng thi công: ... m²
Xem thêm
Nhà Máy Alkana

Nhà Máy Alkana

Thời gian thi công:  < 2005
Khối lượng thi công: 2.500 m²
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐÔNG ĐÔ

212 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM - Điện thoại: (028) 3865 9791 / 3863 4095 - Fax: (028) 3862 2891 - Email:dd@dongdoco.com