29 NĂM - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI TRẦN

29 NĂM - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI TRẦN

THẾ GIỚI TRẦN

THẾ GIỚI TRẦN

HƠN 1/4 THẾ KỶ - TRỌN CHỮ TÍN - VẸN NIỀM TIN

HƠN 1/4 THẾ KỶ - TRỌN CHỮ TÍN - VẸN NIỀM TIN

Nhà Máy SAIGON STEC

Thời gian thi công:  /2015
Khối lượng thi công: ... m²

Dự án khác

Nhà Máy Tomiya Summit

Nhà Máy Tomiya Summit

Thời gian thi công: < 2005
Khối lượng thi công: 15.000 m²
Xem thêm
Nhà Máy Takako

Nhà Máy Takako

Thời gian thi công: < 2007
Khối lượng thi công: ... m²
Xem thêm
Nhà Máy SMC

Nhà Máy SMC

Thời gian thi công: 2016
Khối lượng thi công: 12.800
Xem thêm
Nhà Máy Showa

Nhà Máy Showa

Thời gian thi công:  < 2007
Khối lượng thi công: ... m²
Xem thêm
Nhà Máy Sanofi

Nhà Máy Sanofi

Thời gian thi công: 2016
Khối lượng thi công: 6.500 m²
Xem thêm
Nhà Máy Sakata INX

Nhà Máy Sakata INX

Thời gian thi công:  < 2005
Khối lượng thi công: ... m²
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐÔNG ĐÔ

212 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM - Điện thoại: (028) 3865 9791 / 3863 4095 - Fax: (028) 3862 2891 - Email:dd@dongdoco.com