29 YEARS - DISCOVER THE WORLD OF CEILING

29 YEARS - DISCOVER THE WORLD OF CEILING

WORLD OF CEILING

WORLD OF CEILING
A quarter century - Fully of trust - Faith integrity
A quarter century - fully of trust - faith integrity

Technical solution

Cách âm phòng karaoke

Cách âm phòng karaoke

Nguyên tắc cách âm dựa vào cách mà âm thanh truyền đi: Âm thanh truyền đi

tốt nhất trong môi trường chất rắn, rồi đến chất lỏng, chất khí. Và trong môi trường

chân không thì hoàn toàn không truyền đi được.

View more
Tấm chống cháy

Tấm chống cháy

Tấm thạch cao chống cháy là sản phẩm trang tri nội thất hàng đầu trong công tác chống cháy. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới cho các công trình thương mại và dân sự. Tấm thạch cao chống cháy …
View more
Hệ khung trần chìm chống cháy

Hệ khung trần chìm chống cháy

Hệ khung trần chìm chống cháy là sản phẩm trang tri nội thất hàng đầu trong công tác chống cháy. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi cho các công trình thương mại và dân sự.
View more
Hệ khung vách chống cháy

Hệ khung vách chống cháy

Hệ khung vách chống cháy là sản phẩm trang tri nội thất hàng đầu trong công tác chống cháy. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi cho các công trình thương mại và dân sự.
View more
Hệ khung trần nổi chống cháy

Hệ khung trần nổi chống cháy

Hệ khung trần nổi chống cháy là sản phẩm trang tri nội thất hàng đầu trong công tác chống cháy. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi cho các công trình thương mại và dân sự.
View more

DONG DO Corporation

212 To Hien Thanh Street, Ward 15, District 10, HCMC - Hotline: (028) 3865 9791 / 3863 4095 - Fax: (028) 3862 2891 - Email:dd@dongdoco.com