24 NĂM - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI TRẦN

24 NĂM - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI TRẦN

THẾ GIỚI TRẦN

THẾ GIỚI TRẦN
Thi công trần chuyên nghiệp
Thi Công Trần Chuyên Nghiệp
Nhà Máy Jabil

Nhà Máy Jabil

Thời gian thi công:  2015
Khối lượng thi công: 3.500 m²
Xem thêm
Nhà Máy Shiseido

Nhà Máy Shiseido

Thời gian thi công:  2009
Khối lượng thi công: 13.000m²
Xem thêm
Nhà Máy Kondo

Nhà Máy Kondo

Thời gian thi công: < 2005
Khối lượng thi công: 35.000 m²
Xem thêm
Nhà Máy SAIGON STEC

Nhà Máy SAIGON STEC

Thời gian thi công:  2016
Khối lượng thi công: 6.000m²
Xem thêm
Nhà máy Omron

Nhà máy Omron

Thời gian thi công:  2008
Khối lượng thi công: 10.000 m²
Xem thêm
Nhà Máy Watabe Wedding

Nhà Máy Watabe Wedding

Thời gian thi công:  2010
Khối lượng thi công: 11.000 m²
Xem thêm
Nhà Máy NOK

Nhà Máy NOK

Thời gian thi công: < 2007
Khối lượng thi công: ... m²
Xem thêm
Nhà Máy Nissin

Nhà Máy Nissin

Thời gian thi công: 2011
Khối lượng thi công: 15.000 m²
Xem thêm
Nhà Máy Hayabusa

Nhà Máy Hayabusa

Thời gian thi công: 2008
Khối lượng thi công: ... m²
Xem thêm
Nhà Máy Bosch

Nhà Máy Bosch

Thời gian thi công: 2013
Khối lượng thi công: 6.000m²
Xem thêm
Nhà Máy YKK

Nhà Máy YKK

Thời gian thi công: 2015
Khối lượng thi công: 11.100 m²
Xem thêm
Nhà Máy Yazaki

Nhà Máy Yazaki

Thời gian thi công: 2012
Khối lượng thi công: ... m²
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐÔNG ĐÔ

212 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM - Điện thoại: (028) 3865 9791 / 3863 4095 - Fax: (028) 3862 2891 - Email:dd@dongdoco.com